kamenorezacka-industrija

Obrada kamena, mermera, granita

drvopreradjivacka-ind

Obrada drveta i pločastih materijala na bazi drveta

Metalne konstrukcije, brodogradnja

tekstilna-industrija

Oblikovanje materijala u tekstilnoj industriji

gradjevinska

Gama mašina za primenu u građevinarstvu

industrija-dizajna

Izrada reklama, scenografije, produkcija