alumaster

AluMaster:

Osnovne Karakteristike

ALUMASTER serija predstavlja visokoproduktivni obradni centar čija je primarna namena izrada struturalnih fasada od Alubonda (Alcobond®). Konstruisani prema standardima proizvođača Alubonda, AluMaster modeli omogućavaju obradu celih tabli, bez prethodnog krajčenja. Dve obradne glave eliminišu potrebu za izmenom alata, što u kombinaciji sa vakuum stolom omogućava automatizovan proces obrade i kompletno obrađene elemente spremne za ugradnju.

Serija se proizvodi u dve veličine radnog stola, shodno standardnim dimenzijama proizvođača Alubonda. Vakuum sto je podeljen na 9 (12) grupa, koje se mogu po potrebi aktivirati/deaktivirati, kako bi se optimalno iskoristila snaga vakuuma na željenoj površini. Uz mašinu se isporučuje softver za optimizaciju i izradu krojne liste, pomoću koga se automatski generiše putanja i freznog i reznog alata, na zadatoj dubini reza.

brosura

galerijaSlika

youtube

Modeli

Model:

AM-5516

AM-3516

Max. hod alata po X osi:

1600 mm

1600 mm

Max. hod alata po Y osi:

5500 mm

3500 mm

Max. hod alata po Z osi:

120 mm

120 mm

Spoljne dimenzije (D x S x V):

6300 x 2000 x 1700 mm

4300 x 2000 x 1700 mm

Težina:

2600 Kg

2200 Kg

Napajanje

3 x 230V

3 x 230V

Pogon X, Y ose:

Zupčasata letva

Zupčasata letva

Pogon Z ose:

Kuglično vreteno

Kuglično vreteno

Tip upravljanja:

AC Servo

AC Servo

Tačnost pozicioniranja:

0.1 mm

0.1 mm

Obradni motori (2 kom):

3HP 3x220V 24000 RPM

3HP 3x220V 24000 RPM

Automatska izmena alata:

Opcija

Opcija

Vakuum sto:

12 grupa / 10KW

9 grupa / 7KW

4. osa:

Karakteristike

stein1

 • Masivna konstrukcija izrađena od debelozidnog čelika kontrolisanog kvaliteta.
 • Elementi postolja povezani su varom, NE šrafovima.
 • Ovakva konstrukcija obezbeđuje krutost pokretnih segmenata i sprečava uvijanje ili deformaciju prilikom teske obrade.

stein2

 • Pogon osa ostvaruje se pomoću nazubljene letve.
 • Upotrebom ovakvog sistema pogona, omogućeno je pozicioniranje osa bez zazora, čime se postiže visok kvalitet obrade i dug servisni interval.

stein3

 • Mašine serije AluMaster opremljene su savremenom upravljačkom jedinicom koja u osnovi sadrži digitalne AC Servo drajvere.
 • AC Servo sistem vrši kontrolu pogonskih motora u zatvorenoj petlji pomoću optičkih enkodera, čime se obozbeđuje pozicioniranje alata u visokoj klasi tačnosti i u potpunosti eliminiše greška u poziciji, što neposredno utiče na povećanje produktivnosti i smanjenje škarta.

holz13

 • Ploča radnog stola izrađena je od polimera velike temperaturne konzistentnosti.
 • Podeljena je na segmente što koncentriše snagu vakuuma na željenoj površini.
 • Upotrebom vakuum stola eliminiše se potreba za mehaničkim stezanjem materijala i omogućava nesmetana obrada spoljnih ivica, a takođe se obezbeđuje i idealno prijanjanje table na ploču stola, što garantuje apsolutno jednaku dubinu reza.

lite5

 • U modele AluMaster serije ugrađuju se visokofrekventne obradne glave renomiranih svetskih proizvođača.
 • U standardnoj ponudi su modeli od 3HP, 1000-24000 rpm, sa ručnim prihvatom alata.
 • Obradne glave su upravljane vektorskim frekventim regulatorom, a kontrola (uključenje, isklučenje, regulacija broja obrtaja) se vrši programski, direktno iz upravljačkog softvera.

stein5

 • Upravljački softver vrši kompletnu kontrolu procesa i upravlja svim funkcijama mašine.
 • Radi na Windows 8 platformi i omogućava brzo i jednostavno rukovanje, sa potpunom vizuelnom interpretacijom.
 • Podržava standardne G i M komande, što ga čini kompatibilnim sa svim poznatim softverskim paketima za mašinsko modeliranje i CNC programiranje.
 • Takođe sadrži integrisane module za generisanje programa za sve standardne forme.

stein6

 • Modeli serije AluMaster opremljeni su bezbednosnim prekidačima, kao i Limit tasterima na svakoj osi, čime se eliminiše mogućnost povrede operatera ili oštećenje mašine usled ljudske greške.
 • Tu su takođe i ostali elementi zaštite, kao što su motorne zaštite i mnogobrojni alarmi na upravljačkoj jedinici.

stein7

 • Stope koje se nalaze na svim oslanjajućim pozicijama omogućavaju jednostavno nivelisanje mašine, što je od velikog značaja za pravilan rad.
 • Takođe obezbeđuju pravilno i ravnomerno opterećenje podloge, kao i dobro prijanjanje, čime se eliminišu vibracije i buka pri radu.

lite9

 • Pored svake stope za nivelaciju nalazi se i obrtni točak na koji se mašina oslanja kada se stopa podigne u maksimalni gornji položaj. Na ovaj način je omogućeno lako repozicioniranje mašine u objektu, bez angažovanja viljuškara ili paletnih dizalica.

Dodatne Opcije

stein8

 • Ručni pendant je uređaj koji povećava komfor, poseban značaj ima kod mašina većih gabarita gde vizuelni kontakt sa alatom sa pozicije upravljačke jedinice nije adekvatan.
 • Pomoću njega se može izvršiti pozicioniranje osa sa pozicije bliže alatu, čime se olakšava rad sa mašinom.

stein9

 • Bar kod skener je dodatak koji olakšava rad sa programima. Bitnu ulogu ima na mestima gde se javlja potreba za čestim pozivanjima istih programa.
 • Princip upotrebe je sledeći: za svaki program se generiše Barkod, zatim se odštampaju željeni Barkodovi sa opisnim poljima.
 • Pozivanje programa se vrši jednostavnim prevlačenjem skenera preko Barkoda željenog programa.

stein12

 • Jedinica za centralno podmazivanje koristi se kada mašina radi u neprekidnom režimu rada, gde je zaustavljanje proizvodnog procesa radi ručnog podmazivanja nemoguće.
 • U osnovi sistema je ciklična pumpa čiji je zadatak da svim elementima koji zahtevaju podmazivanje obezbedi tačnu količinu lubrikanta u određenim vremenskim intervalima.
 • Sistem je automatski, softverski kontrolisan od strane jedinice za nadzor, tako da je podmazivanje onemogućeno u koliko je mašina u Stand-By režimu, čime se sprečava rasipanje lubrikanta.

Galerija slika

Primeri