FlameCut – Konzolni tip:

Osnovne Karakteristike

Upotrebom FlameCut serije CNC rezačica gasom i plazmom ostvaruje se tehnološki najekonomičniji proces rezanja metala u pogledu brzine, preciznosti i cene reza. Zahvaljujući sofisticiranom softveru i upravljačkoj jedinici, rukovanje je veoma jednostavno, a krojne liste se mogu uvoziti iz svih standardnih CAD programa. Ova serija opremljena je i Z osom, odnosno automatskom kalibracijom visine glave prilikom rezanja plazmom, čime se eliminiše problem neravnih tabli.

Uz sve modele FlameCut serije isporučuje se i Lantek softver za optimizaciju rezanja pomoću koga se za veoma kratko vreme generiše putanja rezanja sa automatskim implementiranjem svih neophodnih parametara poput ofseta, redosleda rezanja, definisanja probojnih tačaka…

brosura

galerijaSlika

youtube

Modeli

Model:

FC-2513

FC-3015

FC-6020

Max.hod alata po X osi:

2550 mm

3050 mm

6050 mm

Max.hod alata po Y osi:

1300 mm

1550 mm

2050 mm

Max.hod alata po Z osi:

100 mm

100 mm

100 mm

Spoljne dimenzije (D x S x V):

3800 x 2700 x 1500 mm

4300 x 2900 x 1500 mm

8000 x 4300 x 1500 mm

Težina:

1800 Kg

2650 Kg

6200 Kg

Napajanje

3 x 230V

3 x 230V

3 x 230V

Pogon osa (X,Y):

Zupčasata letva ili Kuglično vreteno

Zupčasata letva ili Kuglično vreteno

Zupčasata letva ili Kuglično vreteno

Pogon Z ose:

Kuglično vreteno

Kuglično vreteno

Kuglično vreteno

Tip upravljanja:

AC Servo

AC Servo

AC Servo

Tačnost pozicioniranja:

0.1 mm

0.1 mm

0.1 mm

Gorionik:

Plazma i/ili Gas

Plazma i/ili Gas

Plazma i/ili Gas

Vodeni krevet:

Opcija

Opcija

Opcija

Orbitalna glava:

Opcija

Opcija

Opcija

Karakteristike

fire1

 • Masivna konstrukcija izrađena od debelozidnog čelika kontrolisanog kvaliteta.
 • Elementi postolja povezani su varom, NE šrafovima.
 • Ovakva konstrukcija obezbeđuje krutost pokretnih segmenata i sprečava uvijanje ili deformaciju prilikom teske obrade.

fire2

 • Pogon osa X i Y ostvaruje se pomoću zupčaste letve, dok se pogon Z ose ostvaruje pomoću kugličnog navojnog vretena i navrtke sa recirkulirajućim nizom kuglica visokog kvaliteta.
 • Upotrebom ovakvog sistema pogona, omogućeno je pozicioniranje osa bez zazora, čime se postiže visok kvalitet obrade i dug servisni interval.

stein3

 • Mašine serije FireCut opremljene su savremenom upravljačkom jedinicom koja u osnovi sadrži digitalne AC Servo drajvere.
 • AC Servo sistem vrši kontrolu pogonskih motora u zatvorenoj petlji pomoću optičkih enkodera, čime se obozbeđuje pozicioniranje glave u visokoj klasi tačnosti i u potpunosti eliminiše greška u poziciji, što neposredno utiče na povećanje produktivnosti i smanjenje škarta.

fire4

 • Uređaj za automatsku kontrolu visine vrši kontinualnu korekciju visine glave prilikom rezanja plazmom, što obezbeđuje kontinuitet luka prilikom rezanja neravnih tabli i omogućava rezanje rebrastih limova.
 • Automatskom kontrolom visine se takođe sprečava kontakt gorionika sa površinom table, čime se znatno produžava vek trajanja dizne.

fire5

 • Radna površina se sastoji iz brzo izmenjivih čeličnih traka koje su postavljene vertikalno u odnosu na materijal a takođe i talasasto duž X ose, čime im se znatno produžava vek trajanja.
 • Opciono se uz modele serije FireCut isporučuje vodeni krevet koji absorbuje najveći deo prašine i dima, čime se proces rezanja čini manje štetnim po čoveka i okolinu.

fire6

 • Upravljački softver vrši kompletnu kontrolu procesa i upravlja svim funkcijama mašine.
 • Radi na Windows XP platformi i omogućava brzo i jednostavno rukovanje, sa potpunom vizuelnom interpretacijom.
 • Podržava standardne G i M komande, što ga čini kompatibilnim sa svim poznatim softverskim paketima za mašinsko modeliranje i CNC programiranje.
 • Takođe sadrži integrisane module za generisanje programa za sve standardne forme.

fire7

 • Modeli serije HolzMaster opremljeni su bezbednosnim prekidačima, kao i Limit tasterima na svakoj osi, čime se eliminiše mogućnost povrede operatera ili oštećenje mašine usled ljudske greške.
 • Tu su takođe i ostali elementi zaštite, kao što su motorne zaštite i mnogobrojni alarmi na upravljačkoj jedinici.

fire8

 • Stope koje se nalaze na svim oslanjajućim pozicijama omogućavaju jednostavno nivelisanje mašine, što je od velikog značaja za pravilan rad.
 • Takođe obezbeđuju pravilno i ravnomerno opterećenje podloge, kao i dobro prijanjanje, čime se eliminišu vibracije i buka pri radu.

 

Dodatne Opcije

stein8

 • Ručni pendant je uređaj koji povećava komfor, poseban značaj ima kod mašina većih gabarita gde vizuelni kontakt sa alatom sa pozicije upravljačke jedinice nije adekvatan.
 • Pomoću njega se može izvršiti pozicioniranje osa sa pozicije bliže alatu, čime se olakšava rad sa mašinom.

stein9

 • Bar kod skener je dodatak koji olakšava rad sa programima. Bitnu ulogu ima na mestima gde se javlja potreba za čestim pozivanjima istih programa.
 • Princip upotrebe je sledeći: za svaki program se generiše Barkod, zatim se odštampaju željeni Barkodovi sa opisnim poljima.
 • Pozivanje programa se vrši jednostavnim prevlačenjem skenera preko Barkoda željenog programa.

stein10

 • 4. Osa omogućava izradu oblih predmeta, graviranje po oblim površinama…
 • Isporučuje se u kompletu sa Servo motorom i drajverom.
 • Potpuno je autonomna

stein12

 • Jedinica za centralno podmazivanje koristi se kada mašina radi u neprekidnom režimu rada, gde je zaustavljanje proizvodnog procesa radi ručnog podmazivanja nemoguće.
 • U osnovi sistema je ciklična pumpa čiji je zadatak da svim elementima koji zahtevaju podmazivanje obezbedi tačnu količinu lubrikanta u određenim vremenskim intervalima.
 • Sistem je automatski, softverski kontrolisan od strane jedinice za nadzor, tako da je podmazivanje onemogućeno u koliko je mašina u Stand-By režimu, čime se sprečava rasipanje lubrikanta.

Galerija slika

Primeri